Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
2013-03-13

Kantinimiz Yenilendi 

Öğrencilerimizin sosyal hayatlarını iyileştirebilmek ve daha kaliteli hizmet sunabilmek
amacıyla Yüksekokul kantinimiz yeni yüzüyle hizmete girmiştir.