Hayrabolu Meslek Yüksekokulu

 

Savaş SALLAYICI

Yüksekokul Sekreteri

02822503810

Bilg.İşl.Sibel KERVANCI Tekniker Emin AKSAN Bil.İşl.Murat EREN
Yazı İşleri-Özlük İşleri Öğrenci işleri-Bakım Onarım İşleri Taşınır İşlemleri
02822503809 02822503811 02822503812
     
Sözleşmeli Personel Ayşen ÖZTÜRK Sözleşmeli Personel Cemal KORKMAZ Hizmetli İbrahim ERGEN Sürekli İşçi Zekiye DAYAN
Mali İşler Öğrenci İşleri Destek Personeli Destek Personeli
02822503813 02822503827 02822503816 02822503815
     
Sürekli İşçi Songül ÖZATA Mithat ÖZER Cüneyt EREZ
Destek Personeli Güvenlik Personeli Güvenlik Personeli
02822503816 02822503814 02822503814
     
Tanju YILMAZ Gülşah YÜKSEL
Güvenlik Personeli Güvenlik Personeli
02822503814 02822503814