Yüksekokul Müdürü

 Doç. Dr. Mustafa MİRİK

Yüksekokul Müdür Yardımcısı 

 

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

Öğr. Gör. Beyhan TUNCER Öğr. Gör. Funda ER ÜLKER