Misyon

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygıl, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarında cevap verecek aynı zamkanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak, bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir.