Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
2022-10-31

Meslek Yüksekokulumuzda Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Ziyareti gerçekleştirildi.Meslek Yüksekokulumuzda 28.10.2022 tarihinde Üniversitemiz Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme ekibi ziyareti gerçekleşmiştir.Meslek Yüksekokulu Yönetimi,Akademik Personel,İdari Personel ,Öğrenci çalışma grubu ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır.

Meslek Yüksekokulu Müdür V.Dr.Öğr.Üyesi Aytaç MORALAR ,Meslek Yüksekokulumuz hakkında tanıtıcı bilgiler verdikten sonra ;

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme ekibi Doç.Dr.Bahar UYMAZ ve Dr.Öğr.Üyesi H.Nusret BULUŞ Meslek Yüksekokulumuz Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları kapsamında ,Kalite süreçlerinin birime yayılımı, birimin hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, birimlerin içindeki programların öğrenme çıktıları ve sürekli iyileşme çalışmaları ,Öğretim elemanlarının üst yönetim ile ilişkileri , kalite güvence sistemindeki rolleri, personelin işe alımı, akademik personelin kendisini geliştirmesi ve motivasyonu,Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence sistemi, eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri, idari personelin yönetim ile ilişkileri, kalite güvence sistemindeki rolleri, mesleki gelişimi ve motivasyonu, idari personelin yönetim ile ilişkileri, kalite güvence sistemindeki rolleri, mesleki gelişimi ve motivasyonu, kurum içi iletişim vb.konularda değerlendirmeler yapmıştır.

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme ekibi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT ve Bilg.İşl.Resul DOĞRU, Meslek Yüksekokulumuzun Dokümantasyon, iş akışları, organizasyon yapısı, görev tanımları, web sayfası, operasyonel süreçlere ilişkin riskler vb idari süreçler ve otomasyon hakkında değerlendirme yapmış ve Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri ,Mali İşler ,Taşınır İşleri Birimlerine saha ziyareti gerçekleştirmiştir.

Ziyaret sözlü çıkış bildirimi sonrası sona ermiştir.