Eğitim-Öğretim Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Mrd.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Füsun HASTÜRK ŞAHİN

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Funda ER ÜLKER

Üye                                        :  Öğr.Gör.Dr. Betül BALKAN AKAN    

Üye                                        : Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

 

Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu 

Komisyon Başkanı                 : Mdr.Yrd.Öğr.Gör. Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Füsun HASTÜRK ŞAHİN

Üye                                        : Öğr.Gör. Dr.Funda ER ÜLKER

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Betül BALKAN AKAN

Üye                                        : Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

Disiplin Kurulu

Komisyon Başkanı                : Dr. Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR

Üye                                       : Mdr.Yrd. Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Füsun HASTÜRK ŞAHİN

Üye                                         : Öğr. Gör.Dr.Funda ER ÜLKER

Üye                                        : Öğr.Gör.Yunus İÇÖZ

Üye                                       : Öğr.Gör.M.İnci GÜLEN

 

Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Betül BALKAN AKAN

Üye                                        : Öğr.Gör.Yunus İÇÖZ

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Funda ER ÜLKER

Üye                                        : Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Özlem TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Umut BATIGÜCÜ

Üye:                                        : Öğr.Gör.Dr.Betül BALKAN AKAN

Üye:                                        : Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Dr. Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR

Üye                                         : Öğr.Gör.Dr.Füsun HASTÜRK ŞAHİN

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Funda ER ÜLKER

 

Yemek Denetim Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Ali IŞIKTAŞ

Üye                                        : Öğr.Gör.Özlem TOPTANCI

Üye:                                        : Öğr.Gör.Aslan Savaş DEMİRCAN

Üye:                                        : Öğr.Gör.Umut BATIGÜCÜ

 

Burs Komisyonu

Komisyon Başkanı               : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr. Betül BALKAN AKAN

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Funda ER ÜLKER

Üye                                        : Öğr.Gör. Dr.Füsun HASTÜRK ŞAHİN

Üye                                        : Öğr.Gör.M.İnci GÜLEN

 

Kantin Denetim Komisyonu

Komisyon Başkanı                : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Ali IŞIKTAŞ

Üye                                        : Öğr.Gör.Özlem TOPTANCI

Üye                                         : Öğr.Gör.Aslan Savaş DEMİRCAN

Üye                                        : Öğr.Gör.Beyhan TUNCER

 

Üniversite Çevre İşbirliği Komisyonu

Komisyon Başkanı                 : Mdr.Yrd.Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Üye                                        : Öğr.Gör.Umut BATIGÜCÜ

Üye                                        : Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

Üye                                        : Öğr.Gör.Beyhan TUNCER

Üye                                        : Öğr.Gör.Dr.Betül BALKAN AKAN