Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
2022-08-08

2022 Ek Sınav Duyurusu2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yapılacak olan ek sınava başvuracak öğrencilerin 08-26 Ağustos 2022 tarihine kadar aşağıda yer alan dilekçe örneğinin çıktısını alıp, tükenmez kalem ile doldurup, imzalayıp, PDF olarak taratıp (fotoğraf olarak gönderilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.) Meslek Yüksekokulumuzun hayrabolumyo.ogr@nku.edu.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Dilekçesini göndermeyen öğrenciler ek sınava katılamazlar.

Dilekçenin asıl ıslak imzalı hali ek sınava gelirken getirilip Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işlerine mutlaka teslim edilecektir.

Başvuru Tarihleri

08-26 Ağustos 2022

1.Ek Sınav Tarihleri

01-02 Eylül 2022  /  05-06 Eylül 2022

2.Ek Sınav Tarihleri

07-09 Eylül 2022

 

 

 

 

 

Ek sınavlar yüz yüze  yapılacak olup, (ek sınav) sınav tarih ve saatlerine web sitemizde duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

(6) (Değişik:RG-17/8/2016-29804) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.