Hayrabolu Meslek Yüksekokulu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu2'nun 22. Maddesine göre kamu kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması zorunlu kılınmış; işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, izlemekle, denetlemekle, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatina uygun kurul kararlarını uygulamakla sorumlu tutulmuştur. 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'in İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşumunu düzenleyen 6. Maddesinde;

MADDE6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 • a) İşveren veya işveren vekili,
 • b) İş güvenliği uzmanı,
 • c) İşyeri hekimi,
 • ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
 • e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci denilmektedir.

Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

1

 Dr.Öğr.Üyesi Aytaç MORALAR 

Müdür(a)

2

 Nasrullah Ayaz KARABULUT

 İSG Uzmanı (b)

3

 Dr.Türkan HASTÜRK

 İşyeri Hekimi (c)

4

 Savaş SALLAYICI

 Yüksekokul Sekreteri(ç)

5

 Bil.İşl.Sibel KERVANCI

 Bilgisayar İşletmeni (e)

6

 Öğr.Gör.Beyhan TUNCER

 Öğr. Gör (f)

 

 

 

 

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Risk Değerlendirmesi Ekibinin oluşumunu düzenleyen 6.maddesinde;

MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

 • a) İşveren veya işveren vekili
 • b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyerihekimleri
 • c) İşyerindeki çalışan temsilcileri
 • ç) İşyerindeki destek elemanları
 • d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar denilmektedir.

Birim İSG Risk Değerlendirme Ekibi

1

 Dr.Öğr.Üyesi Aytaç MORALAR

 Müdür(a)

2

 Nasrullah Ayaz KARABULUT

 İSG Uzmanı (b)

3

 Dr.Türkan HASTÜRK

 İşyeri Hekimi (b)

4

 Savaş SALLAYICI

 Yüksekokul Sekreteri( (c)

5

 Emin AKSAN

 Tekniker(ç)

6

 Sibel KERVANCI

 Bilg.İşl. (d)

7

 Öğr.Gör.Betül BALKAN AKAN

 Müdür Yardımcısı(d)

Birim Acil Durum Ekipleri

ACİL DURUM EKİPLERİNDE GÖREV ALAN PERSONEL SAYISI

 

 

Hayrabolu Meslek Yüksekokulu

Söndürme Ekibi

Kurtarma Ekibi

İlk Yardım Ekibi

Koruma Ekibi

 

Öğr.Gör.Ercan TOPTANCI

Bil.İşlet.Murat EREN

Hizmetli İbrahim ERGEN

 

Öğr.Gör.Kenan BAYSAL

Öğr.Gör.Ahmet DURAK

Sözleşmeli Personel Cemal KORKMAZ

 

Öğr.Gör.Beyhan TUNCER

Öğr.Gör.Dr.Betül BALKAN AKAN

 

Bilg.İşl.Sibel KERVANCI

Öğr.Gör.Umut BATIGÜCÜ